بایگانی ماه: آوریل 2023

بازسازی خانه چیست

بازسازی خانه چیست

بازسازی منزل که به نوسازی خانه (renovation) هم گفته میشود، که ساختار کهنه یا آسیب دیده را بهبود میبخشد ساختمان برای رفع نیازهای جدید صاحبان منازل از بنا است.نوسازی معمولا در ساختمان های اداری تجاری یا مسکونی اجرا میشود.برای افرادی که جابه جایی به مکان دیگر تجربه ای مشکل ساز میباشد، بازسازی منازل قدیمی موردی […]